LII KMETELE
     
 

Piraajad elavad Lõuna-Ameerika jõgedes.
Kasvavad kuni 35 cm pikkuseks.
On väga aplad ja lisaks sellele tegutsevad parvedes.
Piraajade peamiseks ülesandeks on oma poolesentimeetriste ja väga
teravate hammastega võimalikult kiirelt ära süüa kõik vigastatud,
nõrgad ja surevad loomad, kes ronivad nende jõkke.
Piraajad on tublid kalad.

 

L I  I  K M E T E L E